Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

chcetylkokima
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
chcetylkokima
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viavstane vstane
4807 05ed 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viavstane vstane
chcetylkokima

zooophagous:

mochachild:

I SWEAR TO FUCKING GOD BOB ROSS IS A GIFTED GOD

I DREW ALONG TO HIS VIDEO IN MS PAINT AND

image

HOW

image

THE

image

FUCK

image

THIS MADE ME SO HAPPY I DONT EVEN KNOW HOW PLEASE I ADVISE YOU GUYS TO DRAW ALONG WITH BOB ROSS IN MS PAINT IT IS AN EXPERIENCE I AM SO CONFUSED BUT PLEASED FUCKING DO IT

Bob Ross teaches you using layering and color theory, which are principles which work no matter what you paint with. Some materials won’t blend the same as oils obviously, but as Ross himself said, “you can paint with almost anything.”

Paint along with whatever you have, it’s great practice.

chcetylkokima
chcetylkokima
chcetylkokima
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
chcetylkokima
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
chcetylkokima
6917 2105 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapikkumyy pikkumyy
2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapikkumyy pikkumyy
2024 7823 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
chcetylkokima
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatroubles troubles
chcetylkokima
chcetylkokima
0881 13fc
Reposted fromtooskaa tooskaa viainvisibile invisibile
chcetylkokima
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viainvisibile invisibile
chcetylkokima
5883 555e 500
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl