Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

chcetylkokima
Potem znów siedzę na łóżku i przelatuje prze mnie wiele uczuć, które nie całkiem pojmuję. Potem zabraniam sobie myślenia. Istnieją pytania bez odpowiedzi.
— bukowski.
Reposted fromrol rol vianadelle nadelle
chcetylkokima
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianadelle nadelle
chcetylkokima
0674 47af 500
Reposted fromomphh omphh vianadelle nadelle

February 01 2019

chcetylkokima
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viairmelin irmelin
chcetylkokima
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

November 05 2018

chcetylkokima
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe via13-days 13-days
chcetylkokima
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll via13-days 13-days
chcetylkokima
9837 1a56 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viameem meem
chcetylkokima
8316 6606 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viawiks wiks
chcetylkokima
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaCoriLiar CoriLiar
chcetylkokima
0000 e73b 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
9581 1bae

superseventies:

Quadrophonic hi-fi and mood lights in a 1975 Montgomery Ward catalogue.

chcetylkokima
chcetylkokima
0032 56b0 500
chcetylkokima
4839 5f2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaathlin athlin
chcetylkokima
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin
chcetylkokima
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

February 23 2018

chcetylkokima
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
3775 c06e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl